Rozmiar czcionki:
PWSZ - Uczelnia Liderów, Orzeł Edukacji COVID19
Wyszukaj na stronie

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nazwa kierunku studiów: Studia Podyplomowe Bezpieczeństwa i higieny pracy

Czas trwania: 2 semestry

Dokumenty należy składać do 30 września 2020 na Wydziale Humanistyczno- Ekonomicznym, p. 207 (II piętro).

Forma prowadzenia studiów: tryb niestacjonarny (sobota-niedziela, 2-3 zjazdy w miesiącu)

Informacji szczegółowych udziela: kierownik: dr Milena Domasiewicz, numer tel. 505703424, e-mail: domasiewicz.m@gmail.com

Cel edukacji:

Podstawowym celem podyplomowych studiów bhp jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych oraz ich wykładni. Studia kierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia wszystkich kierunków i specjalności, które w pracy zawodowej zamierzają pełnić funkcje starszych inspektorów oraz specjalistów, starszych specjalistów i głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
w przedsiębiorstwach i innych organizacjach. Kierunek skierowany jest także do właścicieli przedsiębiorstw i osób zarządzających firmami, które chciałyby orientować się w aktualnych przepisach BHP. Świadectwo ukończenia studiów daje uprawnienia starszego inspektora bhp w zakładzie pracy lub instytucji (zgodnie z wymogami Rozporządzenia z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 zm. Dz. U. z 2004 r., Nr 246, poz. 2468) oraz możliwość awansu zawodowego bądź przekwalifikowania.

Zakres tematyczny:

Program kształcenia Studiów obejmuje zagadnienia z zakresu m.in.: prawa i ochrony pracy, wypadków i chorób zawodowych, zagrożeń ze strony środowiska materialnego, metodyki oceny ryzyka zawodowego, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ergonomii w projektowaniu stanowisk roboczych oraz doskonalenia pedagogicznego. Co więcej słuchacze przejdą kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (kpp), po którym słuchacz uzyskuje tytuł ratownika.

Wydział Ochrony Zdrowia
Wydział
Ochrony Zdrowia
Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział
Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział Politechniczny
Wydział
Politechniczny
Biblioteka
Wydawnictwo
Studium Języków Obcych, WFiS
Biuro karier
Erasmus+
Centrum Transferu Technologii
Studia podyplomowe
Projekty i współpraca
Dom Studenta / Bursa Szkolna
Akademicki Związek Sportowy
AZS - Szkoła Policealna nr 4
VII LO
Uniwersytet Dziecięcy
Pracownik
Media
Usługi

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki

Powrót na górę strony

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW Warszawa

Copyright © PWSZ w Suwałkach

Tel.: 87 562 84 32, fax: 87 562 84 55
Adres e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies