Rozmiar czcionki:
PWSZ - Uczelnia Liderów, Orzeł Edukacji COVID19
Wyszukaj na stronie

Informacja ogólna dla Studentów na temat kształcenia językowego w PWSZ w Suwałkach, Studium Języków Obcych, WFiS

Wymagania dotyczące kompetencji językowych na poszczególnych stopniach studiów.
Warunkiem ukończenia studiów na PWSZ w Suwałkach jest opanowanie nowożytnego języka obcego na odpowiednim poziomie według standardów określonych w dokumencie Rady Europy:
Europejski System Opisu Kształcenia Językowego(2003). Jest to, w przypadku:

  • studentów studiów pierwszego stopnia – poziom B2
  • studentów studiów drugiego stopnia – poziom B2+

Zaliczenie modułu kształcenia umiejętności językowych może nastąpić na podstawie:

  1. egzaminu językowego, który kończy lektorat w PWSZ w Suwałkach, SJO,WFiS (po uzyskaniu przez Studenta zaliczeń za kolejne semestry nauki)
  2. certyfikatu międzynarodowego
  3. egzaminu odpłatnego przeprowadzanego przez SJO,WFiS PWSZ w Suwałkach
  4. oceny z egzaminu z języka obcego uzyskanej na innym kierunku lub uczelni, etc. zgodnie z Regulaminem studiów w PWSZ w Suwałkach szczegółowych zasad zaliczania lektoratu języka obcego na studiach pierwszego stopnia i drugiego stopnia na podstawie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego oraz wykazu uznawanych certyfikatów

Przepisywanie ocen w ramach PWSZ w Suwałkach (zmiana kierunku studiów, studia dwukierunkowe), jak również zaliczania lektoratów z innych uczelni reguluje Regulamin studiów co oznacza, że decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik jednostki podstawowej/macierzystej, który może zwrócić się do dyrektora SJO,WFiS PWSZ w Suwałkach z prośbą o opinię/decyzję.

Wydział Ochrony Zdrowia
Wydział
Ochrony Zdrowia
Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział
Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział Politechniczny
Wydział
Politechniczny
Biblioteka
Wydawnictwo
Studium Języków Obcych, WFiS
Biuro karier
Erasmus+
Centrum Transferu Technologii
Studia podyplomowe
Projekty i współpraca
Dom Studenta / Bursa Szkolna
Akademicki Związek Sportowy
AZS - Szkoła Policealna nr 4
Uniwersytet Dziecięcy
Pracownik
Media
Usługi

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki

Powrót na górę strony

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW Warszawa

Copyright © PWSZ w Suwałkach

Tel.: 87 562 84 32, fax: 87 562 84 55
Adres e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies