Rozmiar czcionki:
PWSZ - Uczelnia Liderów, Orzeł Edukacji COVID19
Wyszukaj na stronie

Centrum Egzaminacyjne Pearson Test of English

CERTYFIKAT Pearson Test of English


Gratulacje pomyślnego zdania egzaminu i dołączenia do grona Międzynarodowych Egzaminatorów z języka angielskiego, którzy będą przeprowadzać egzaminy w Międzynarodowym Centrum Egzaminacyjnym otwartym w PWSZ w Suwałkach.

Panie

85978 PWSZ Suwałki Ewa Wychorska TC00748 YL and A1 to L5
85978 PWSZ Suwałki Beata Szczecina TC00749 YL and A1 to L5
85978 PWSZ Suwałki Izabela Danilewska TC00750 YL and A1 to L5
85878 PWSZ Suwałki Beata Wyszkowska TC00751 YL and A1 to L5

uzyskały kwalifikacje egzaminatorów do przeprowadzania Międzynarodowych Certyfikowanych egzaminów z języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania.

Korzystając z okazji przypominamy i serdecznie zapraszamy:

Międzynarodowy certyfikat znajomości j. angielskiego

PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL PTE

międzynarodowy certyfikat znajomości j. angielskiego możesz go zdać w PWSZ w Suwałkach

W marcu 2016 r. nasza Uczelnia otrzymała status oficjalnego Centrum Egzaminacyjnego Pearson Test of English.

Egzaminy PTE General uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw. Ponadto jest potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Studium Języków Obcych PWSZ w Suwałkach,
tel. 87 562 83 47, e-mail: sjo@pwsz.suwalki.pl

CERTYFIKAT Pearson Test of English

PTE GENERAL testuje:

Na egzaminie nie spotkasz sztucznie stworzonych ćwiczeń gramatycznych czy leksykalnych. Egzamin bazuje na czterech umiejętnościach komunikacyjnych, przez pryzmat których weryfikowana jest znajomość gramatyki i słownictwa.

Egzaminy PTE General skierowane są do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym (English for Speakers of Other Languages - ESOL), a jego znajomość jest ważnym elementem codziennej pracy lub nauki.

Dlatego aż 6 poziomów egzaminu pozwala potwierdzić znajomość języka na każdym poziomie w skali CEFR, a zadania bazują na naturalnych sytuacjach komunikacyjnych, które mają miejsce każdego dnia.

Egzaminy PTE General uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw. Ponadto jest potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

Egzaminy PTE General uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

Czy wiesz, że w Polsce egzaminy PTE...

  • zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011r. (Dz.U. 204, poz. 1200)
  • są uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 roku
  • są uznawane przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009r. (Dz.U. 218, poz. 1695)

Format i czas trwania egzaminu

Egzaminy PTE General składają się z dwóch części:

  • egzamin pisemny sprawdzający umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz umiejętność pisania.
  • egzamin ustny sprawdzający umiejętność sprawnego i poprawnego komunikowania się w obcym języku; może mieć miejsce w tym samym dniu przed częścią pisemną lub po niej.

Szczególny charakter egzaminu PTE General nakierowany na komunikację sprawia, że sam egzamin trwa znacznie krócej i jest bardziej przyjazny dla zdającego.

Poziom PTE General

Międzynarodowa nazwa certyfikatu

CEF

Czas trwania
części pisemnej

Czas trwania
części ustnej

Level A1

Edexcel Entry 1 certificate in ESOL International

A1

1 godz. 15 min.

5 min

Level 1

Edexcel Entry 2 certificate in ESOL International

A2

1 godz. 35 min

5 min

Level 2

Edexcel Entry 3 certificate in ESOL International

B1

1 godz. 35 min

7 min

Level 3

Edexcel Level 1 certificate in ESOL International

B2

2 godz.

7 min

Level 4

Edexcel Level 2 certificate in ESOL International

C1

2 godz. 30 min

8 min

Level 5

Edexcel Level 3 certificate in ESOL International

C2

2 godz. 55 min

8 min

PTE motywuje do pracy nad językiem

Testy egzaminacyjne są opracowywane w taki sposób, aby motywować uczących się oraz aby dostarczać szkołom, rodzicom i nauczycielom informacji zwrotnej o umiejętnościach uczniów.

W przypadku, gdy przystępujący do egzaminu nie zdołał osiągnąć wymaganego poziomu zaawansowania, otrzyma on informację o tych obszarach, które wymagają dalszej pracy.

Kontakt: Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Studium Języków Obcych PWSZ w Suwałkach, tel. 87 562 83 47, e-mail: sjo@pwsz.suwalki.pl.

Osoby do kontaktu: dr Ewa Wychorska, mgr Beata Szczecina

Cennik na rok 2019/2020:

Poziom A1 (CEFR – A1) - 440 zł
Poziom 1 (CEFR – A2) - 470 zł
Poziom 2 (CEFR – B1) - 500 zł
Poziom 3 (CEFR – B2) - 750 zł
Poziom 4 (CEFR – C1) - 800 zł
Poziom 5 (CEFR – C2) - 840 zł

Zgłoszenia e-mailem: sjo@pwsz.suwalki.pl

Przy zgłoszeniu należy przedłożyć rachunek opłaty za egzamin (patrz niżej), podać swoje imię i nazwisko, swój numer PESEL wybrany poziom egzaminu oraz miesiąc, w którym chce się zdawać egzamin (maj, czerwiec, grudzień).
Wpłaty na konto Bank Pekao SA 73 1240 3363 1111 0010 5033 7221 z dopiskiem egzamin Pearson

Wydział Ochrony Zdrowia
Wydział
Ochrony Zdrowia
Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział
Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział Politechniczny
Wydział
Politechniczny
Biblioteka
Wydawnictwo
Studium Języków Obcych, WFiS
Biuro karier
Erasmus+
Centrum Transferu Technologii
Studia podyplomowe
Projekty i współpraca
Dom Studenta / Bursa Szkolna
Akademicki Związek Sportowy
AZS - Szkoła Policealna nr 4
Uniwersytet Dziecięcy
Pracownik
Media
Usługi

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki

Powrót na górę strony

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW Warszawa

Copyright © PWSZ w Suwałkach

Tel.: 87 562 84 32, fax: 87 562 84 55
Adres e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies