Rozmiar czcionki:
PWSZ - Uczelnia Liderów, Orzeł Edukacji COVID19
Wyszukaj na stronie

Polityka jakości

POLITYKA KIEROWNICTWA

Laboratoria realizują swoje zadania statutowe w sposób profesjonalny, bezstronny i niezależny;

Laboratoria zapewniają prowadzenie swojej działalności w sposób bezstronny oraz na bieżąco identyfikują ryzyka w odniesieniu do swojej bezstronności;

Laboratoria zachowują poufność w odniesieniu do wszystkich informacji uzyskanych lub wytworzonych podczas realizacji działalności laboratoryjnej, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo;

Laboratoria efektywnie gospodarują środkami publicznymi;

Laboratoria wdrożyły i utrzymują system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji;

System zarządzania jest ciągle monitorowany i doskonalony poprzez systematyczne prowadzenie auditów wewnętrznych i przeglądów systemu zarządzania;

Personel Laboratoriów działa bezstronnie i kompetentnie oraz pracuje zgodnie z systemem zarządzania;

Personel Laboratoriów zna politykę i cele jakościowe oraz jest świadomy swojej roli w ich realizacji;

Laboratoria dokonują przeglądu wszystkich zapytań, ofert i umów, aby spełnić wymagania i oczekiwania Klientów oraz wymagania przepisów prawa;

Laboratoria na życzenie klienta oceniają wyniki badań w odniesieniu do wymagań prawnych z zastosowaniem udokumentowanej zasady podejmowania decyzji, w sposób umożliwiający ocenę badanych obiektów i podejmowanie właściwych działań;

Laboratoria dążą do uzyskiwania informacji zwrotnych od klientów w celu doskonalenia systemu zarządzania oraz swojej działalności w zakresie świadczonych usług;

Laboratoria bezzwłocznie i w sposób obiektywny rozpatrują każdą skargę i reklamację;

Laboratoria dokonują wyboru oraz zakupu usług i wyrobów o jakości zapewniającej zgodność z wymaganiami norm, procedur badawczych i przepisów prawnych;

W przypadku stwierdzenia pracy niezgodnej z wymaganiami lub odstępstwa od polityki i procedur w systemie zarządzania lub działaniach technicznych, Laboratoria podejmują bez zbędnej zwłoki działania korygujące dostosowane do ważności problemu i związanego z nim ryzyka;

Laboratoria identyfikują potrzeby szkoleniowe i zapewniają szkolenia personelu, ukierunkowane na bieżące i przewidywane zadania Laboratoriów oraz gwarantują utrzymanie i doskonalenie kompetencji.

Wydział Ochrony Zdrowia
Wydział
Ochrony Zdrowia
Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział
Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział Politechniczny
Wydział
Politechniczny
Biblioteka
Wydawnictwo
Studium Języków Obcych, WFiS
Biuro karier
Erasmus+
Centrum Transferu Technologii
Studia podyplomowe
Projekty i współpraca
Dom Studenta / Bursa Szkolna
Akademicki Związek Sportowy
AZS - Szkoła Policealna nr 4
Uniwersytet Dziecięcy
Pracownik
Media
Usługi

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki

Powrót na górę strony

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW Warszawa

Copyright © PWSZ w Suwałkach

Tel.: 87 562 84 32, fax: 87 562 84 55
Adres e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies