Rozmiar czcionki:
PWSZ - Uczelnia Liderów, Orzeł Edukacji COVID19
Wyszukaj na stronie

Statystyka wykonanych badań


Liczba zleceń od podmiotów zewnętrznych/wewnętrznych Zakres badań Rodzaj próbki Liczba badań dla podmiotów zewnętrznych/wewnętrznych
Rok 2015
10/1 badanie parametrów wytrzymałości stali (F max, Umowna gr. Plastyczności) próbki stalowe 12
badanie parametrów wytrzymałościowych betonu przy ściskaniu kostka betonowa
10 x 10
36/6
badanie parametrów wytrzymałościowych betonu przy ściskaniu kostka betonowa
15 x 15
15
badanie parametrów wytrzymałościowych nadproży przy zginaniu nadproże betonowe zbrojone 6
Razem 69/6
Rok 2016
10 zginanie ramy okna PCV (F max) profil okienny PCV 6
zginanie desek i legarów kompozytowych deska WPC 18
badanie parametrów wytrzymałości stali (F max, Umowna gr. plastyczności) próbki stalowe 2
pomiar twardości metodą BRINELL'a próbki stalowe 10
wytrzymałość drewna na zginanie (F max) deski drewniane 26
badania na mroodporność w soli zgodnie z PN-EN 1367-6 kruszywo o frakcji
8/16
2
wytrzymałość betonu kruszywowego CERTYD przy zginaniu belki betonowe
15x15x700
12
wytrzymałość betonu kruszywowego CERTYD przy ściskaniu kostki betonowe
10x10
7
wytrzymałość betonu kruszywowego CERTYD przy ściskaniu kostki betonowe
15x15
6
wytrzymałość drewna klejonego na ściskanie zgodnie z PN-81/D-04107 kostka drewniana
20x20x30
10
wytrzymałość drewna klejonego na rozciąganie zgodnie z PN-81/D-04107 wiosełko
20x4x90
10
wytrzymałość drewna klejonego na zginanie zgodnie z PN-81/D-04107 beleczka
20x20x300
23
wytrzymałość drewna klejonego wzmacnianego włóknem na zginanie zgodnie z PN-81/D-04107 profil okienny
90x70x700
26
pomiar siły zrywającej pił taśmowych (F max) brzeszczot stal.
100x2x300
6
Razem 164
Rok 2017
12 wytrzymałość płyt betonowych na zginanie (F max) płyta bet. 740x150x2000 8
wytrzymałość drewna na ściskanie kostka drewniana 20x20x30 6
wytrzymałość prętów kompozytowych przy rozciąganiu (F max) pręty Ø7, Ø8, Ø10,5 15
badanie parametrów wytrzymałościowych betonu przy ściskaniu kostka betonowa 10 x 10 cm 4
badanie parametrów wytrzymałościowych płyt OSB przy zginaniu płyta 300x50x12 6
wytrzymałość betonu przy zginaniu belki betonowe 15x15x700 10
badanie parametrów wytrzymałościowych betonu przy ściskaniu bloczek 32x24x12 10
wytrzymałość betonu przy zginaniu podkład kolejowy 10
wytrzymałość drewna na ściskanie kostka drewniana 20x20x30 43
wytrzymałość drewna na zginanie (F max) 114x16,5x600 24
wytrzymałość drewna na ściskanie 40x40x40 24
badanie parametrów płyt JOMB przy zginaniu płyta JOMB 750x120x1000 20
wytrzymałość drewna na zginanie (F max) beleczka 20x20x300 10
wytrzymałość drewna na ścinanie belka 100x24x292 6
wytrzymałość prętów kompozytowych przy rozciąganiu (F max) pręty Ø7, Ø8, Ø10,5 32
wytrzymałośc belek drewnianych wzmocnionych włóknem kompozytowym CFRP przy zginaniu belka 24x86x900 7
zginanie desek i legarów kompozytowych deska WPC 36
Razem 271
Rok 2018
10 rozciąganie drewna wzdłuż włókien zgodnie z PN-en 408:2012 beleczki drewniane 18
ściskanie drewna wzdłuż włókien zgodnie z PN-en 408:2012 beleczki drewniane 16
zginanie drewna wzdłuż włókien zgodnie z PN-en 408:2012 beleczki drewniane 17
ściskanie drewna w poprzek włókien zgodnie z PN-en 408:2012 beleczki drewniane 12
ścinanie drewna zgodnie z PN-en 408:2012 beleczki drewniane 7
badanie parametrów wytrzymałościowych betonu przy ściskaniu bloczek 360x240x120 18
elementy montażowe balustrad balkonowych (przemieszczenia przy zginaniu) profile aluminiowe 7
badanie parametrów wytrzymałościowych betonu przy ściskaniu bloczek 360x240x120 18
statyczna próba rozciągania metali zgodnie z PN-EN 6892-1:2016 pręt ciągniony Ø7 14
zawieszki metalowe do ramek/obrazów wytrzymałość na rozciąganie taśma metalowa 9
zawieszki metalowe do ramek/obrazów wytrzymałość na rozciąganie taśma metalowa 24
bezkontaktowe badanie odkształceń i przemieszczeń systemem 3D ARAMIS profil 60x700x3 4
ściskanie drewna litego zgodnie z PN-en 408:2012 beleczki drewniane 10
ściskanie drewna litego z łączeniem klejonym zgodnie z PN-en 408:2012 beleczki drewniane 10
ściskanie drewna wzdłuż włókien zgodnie z PN-en 408:2012 beleczki drewniane 10
ściskanie drewna wzdłuż włókien zgodnie z PN-en 408:2012 beleczki drewniane 20
zginanie drewna zgodnie z PN-en 408:2012 beleczki drewniane 40
ściskanie drewna w poprzek włókien zgodnie z PN-en 408:2012 beleczki drewniane 20
statyczna próba rozciągania metali zgodnie z PN-EN 6892-1:2016 pręt ciągniony Ø 12 9
badanie udarności metodą CHARPY'ego próbka Mesnagera 4
badanie twardości metodą BRINELL'a płytka stalowa 10
badanie twardości metodą ROCKWELL'a płytka stalowa 10
Razem 307
Rok 2019
14/1 wytrzymałość płyt drewnopochodnych na zginanie płyta wiórowa 129/0
wytrzymałość prętów kompozytowych przy rozciąganiu (F max) pasy taśmy 14/0
wytrzymałość prętów kompozytowych przy rozciąganiu (F max) pasy taśmy 0/169
wytrzymałość prętów kompozytowych przy rozciąganiu (F max) pręty Ø7, Ø8, Ø10,5 30/0
statyczna próba rozciągania metali zgodnie z PN-EN 6892-1:2016 pręt ciągniony Ø7 20/0
statyczna próba rozciągania metali zgodnie z PN-EN 6892-1:2016 pręt zbrojeniowy fi 12-25 35/0
statyczna próba rozciągania metali zgodnie z PN-EN 6892-1:2016 płaskownik 18/0

statyczna próba rozciągania metali zgodnie z PN-EN 6892-1:2016

pręt ciągniony Ø7

20/0

wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie wzdłóż włókien prętów kompozytowych

pręt kompozytowy 7,9,11,12,14 mm

60/0

Scinanie drrewna zgodnie z PN-EN 408:2012

próbki drewniane

12/0

statyczna próba rozciągania metali zgodnie z PN-EN 6892-1:2016

płaskownik 9/0
statyczna próba rozciągania metali zgodnie z PN-EN 6892-1:2016

pręt zbrojeniowy

35/0
statyczna próba rozciągania metali zgodnie z PN-EN 6892-1:2016

pręt ciągniony Ø6

6/0
statyczna próba rozciągania metali zgodnie z PN-EN 6892-1:2016

płaskownik aluminiowy 40x5

3/0

badanie parametrów wytrzymałościowych betonu przy ściskaniu

kostka bet. 100x100x100

10/0

statyczna próba rozciągania metali zgodnie z PN-EN 6892-1:2016

pręt płaski Ø 7

3/0

zginanie płyt drewnopochodnych

sklejka

27/0

badanie parametrów wytrzymałościowych betonu przy ściskaniu

kostka bet. 100x100x100

10/0
Razem 441/169
Rok 2020
2/1

statyczna próba rozciągania metali zgodnie z PN-EN 6892-1:2016

pręt zbrojeniowy

25/0

wytrzymałość prętów kompozytowych przy rozciąganiu (F max)

pasy taśmy

0/90
wytrzymałość prętów kompozytowych przy rozciąganiu (F max) pręt kompozytowy 87/0
Razem 112/90
Liczba zleceń od podmiotów zewnętrznych/wewnętrznych Zakres badań Rodzaj próbki Liczba badań dla podmiotów zewnętrznych/wewnętrznych
Rok 2015
10 badania wymagane na etykietę (straty przy prażeniu, tłuszcz całkowity, białko, popiół, cukry, węglowodany, błonnik, wartość kaloryczna) wyroby piekarnicze 24
wyroby ciastkarskie 4
wyroby cukiernicze 3
mięso i wyroby mięsne 1
mleko i przetwory mleczne 5
Razem 37
Rok 2016
11 badania wymagane na etykietę (sól, wilgotność, tłuszcz całkowity, białko, popiół, cukry, węglowodany, błonnik, wartość kaloryczna) wyroby piekarnicze 22
wyroby ciastkarskie 23
mięso i wyroby mięsne 6
badania zawartości białka i tłuszczu mleko i produkty mleczne 1
badania ciepła spalania, zawartości popiołu i wilgotności w biomasie pellet 6
Razem 58
Rok 2017
14 badania wymagane na etykietę (sól, wilgotność, tłuszcz całkowity, nasycone kwasy tłuszczowe - SFA, białko, popiół, cukry, węglowodany, błonnik, wartość kaloryczna) wyroby piekarnicze 5
wyroby ciastkarskie 7
kawa 5
mleko i produkty mleczne 4
badania ciepła spalania, zawartości popiołu i wilgotności w biomasie biomasa (zrębka drzewna) 1
badania odporności chemicznej posadzek posadzki przemysłowe 5
badania ciepła spalania, zawartości popiołu i wilgotności w biomasie pellet 11
badania wartości pokarmowej pasz (tłuszcz surowy, białko ogólne, popiół surowy, sucha masa) pasza (sianokiszonka) 5
Razem 43
Rok 2018
14 badania wymagane na etykietę (sól, wilgotność, tłuszcz całkowity, nasycone kwasy tłuszczowe - SFA, białko, popiół, cukry, węglowodany, błonnik, wartość kaloryczna) wyroby piekarnicze 7
wyroby ciastkarskie 8
wyroby cukiernicze 4
soki 6
warzywa (ogórki kiszone, kapusta kiszona) 2
mleko i jego przetwory 2
badania ciepła spalania, zawartości popiołu i wilgotności w biomasie paździerze konopne 1
pellet 3
badania odporności chemicznej posadzek posadzki chemiczne 2
badania wartości pokarmowej pasz (tłuszcz surowy, białko ogólne, popiół surowy, sucha masa) pasza (sianokiszonka) 9
Razem 44
Rok 2019
10/1 badania wymagane na etykietę (sól, wilgotność, tłuszcz całkowity, nasycone kwasy tłuszczowe - SFA, białko, popiół, cukry, węglowodany, błonnik, wartość kaloryczna) wyroby piekarnicze 14
wyroby ciastkarskie 30/1
mleko i jego przetwory 0/1
wyroby garmażeryjne 3
mięso i wyroby mięsne 3/12
badania wartości pokarmowej pasz (tłuszcz surowy, białko ogólne, popiół surowy, sucha masa, wartość kaloryczna) pasza treściwa 1/1
badania: wartości opałowej, ciepła spalania, zawartości popiołu i wilgotności w biomasie brykiet 2
badania: wartości opałowej, ciepła spalania, zawartości popiołu i wilgotności w biomasie pellet 6
badania ciepła spalania, zawartości popiołu i wilgotności w biomasie zrębka 1
Razem 60/15
Rok 2020
4 badania: wartości opałowej, ciepła spalania, zawartości popiołu i wilgotności w biomasie zrębka 1
badania: Indeksu oleju mineralnego ścieki 17
badania wymagane na etykietę (sól, wilgotność, tłuszcz całkowity, nasycone kwasy tłuszczowe - SFA, białko, popiół, cukry, węglowodany, błonnik, wartość mąka 4
badania stężenia żelaza woda powierzchniowa 2
badania wymagane na etykietę (sól, wilgotność, tłuszcz całkowity, nasycone kwasy tłuszczowe - SFA, białko, popiół, cukry, węglowodany, błonnik, wartość kaloryczna) mleko i jego przetwory 2
Razem 26/0
Wydział Ochrony Zdrowia
Wydział
Ochrony Zdrowia
Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział
Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział Politechniczny
Wydział
Politechniczny
Biblioteka
Wydawnictwo
Studium Języków Obcych, WFiS
Biuro karier
Erasmus+
Centrum Transferu Technologii
Studia podyplomowe
Projekty i współpraca
Dom Studenta / Bursa Szkolna
Akademicki Związek Sportowy
AZS - Szkoła Policealna nr 4
Uniwersytet Dziecięcy
Pracownik
Media
Usługi

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki

Powrót na górę strony

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW Warszawa

Copyright © PWSZ w Suwałkach

Tel.: 87 562 84 32, fax: 87 562 84 55
Adres e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies