Ikona dostępności
PWSZ - Uczelnia Liderów, Orzeł Edukacji COVID19

Wyszukaj na stronie
Menu

Aktualności

Konferencja o innowacjach w budownictwie

Konferencja o innowacjach w budownictwie

09.06.2017 r.

Konferencja, połączona ze zwiedzaniem laboratoriów Centrum Transferu Technologii i laboratoriów Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód Sp. z o.o., była niejako wstępem do odbywających się w Suwałkach VI Międzynarodowych Targów Budowlanych Dom i Ogród Suwałki 2017r.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się między innymi o innowacyjnych modyfikacjach paramentów drewna w konstrukcjach inżynierskich oraz o tym, w jaki sposób wzmocnić drewniane belki w obiektach zabytkowych przy użyciu taśm i mat z włókna węglowego. Nie brakowało też tematów skierowanych do szerszego odbiorcy – np.: o nowoczesnej, niezwykle efektywnej metodzie modernizacji posadzek w rożnych obiektach.

 

Szerokie możliwości badawcze jakie stwarza nowoczesna aparatura pomiarowa i wyposażenie laboratoryjne oraz uzyskiwane wyniki badań nowych materiałów i technologii w budownictwie zostały szybko zauważone przez firmy z branży budowlanej nie tylko z regionu Polski północno-wschodniej, ale i innych regionów Polski i bliskiej zagranicy. W latach 2014-2017 Centrum Transferu Technologii  podpisało  45 porozumień o  współpracy w zakresie badań materiałowych, działań o charakterze badawczo-naukowym jak i wdrożeń nowoczesnych technologii w procesy produkcji firm współpracujących. Wśród firm współpracujących z Centrum Transferu Technologii są zarówno firmy lokalne takie jak CDM, LSA, Kruszbet, Betonex, Salag,  jak i firmy ogólnokrajowe o dużej skali działalności, takie jak: Sika Poland, ASTRA Technologie Betonu, BARG Diagnostyka Budowli i inne. Współpraca z tymi firmami dotyczyła innowacyjnych technologii materiałowych, wzmacniania konstrukcji oraz innowacji w zakresie prowadzenia badań konstrukcji budowlanych. Wspólnie z firmą CDM z Suwałk oraz firmami Sika Poland oraz ASTRA Technologie Betonu opracowano technologię modyfikacji parametrów drewna klejonego stosowanego w produkcji profili okiennych poprzez wprowadzenie w strukturę materiału włókien węglowych i bazaltowych. Efektem tych prac było przyznanie państwowych dotacji firmie CDM na wdrożenie tej technologii do procesu produkcyjnego. Prace z zakresu badań materiałowych włókien węglowych i bazaltowych oraz zastosowań w praktyce budowlanej w zakresie wzmacniania konstrukcji betonowych oraz drewnianych prowadzone są wspólnie z firmami Sika Poland, Astra Technologie Betonu, BARG Diagnostyka Budowli oraz Politechniką Świętokrzyską. Opracowywane i badane w skali laboratoryjnej i naturalnej technologie wzmacniania konstrukcji zostały zastosowane we wzmocnieniach wielu konstrukcji na terenie Suwałk (np. FORTE) jak i innych regionów kraju przez firmy będące partnerami Centrum Transferu Technologii. Innym obszarem intensywnie prowadzonych badań są technologie związane z betonem, zarówno pod kątem wytwarzania mieszanki betonowej, modyfikacji parametrów betonu po jego zastosowania w konstrukcjach. Wspólnie z firmą Betonex z Suwałk oraz firmą ASTRA opracowano technologię wykorzystania wody recyklingowej z procesu płukania sprzętu i środków transportu betoniarni do produkcji elementów prefabrykowanych z modyfikacją parametrów wody zarobkowej dodatkami zeolitu. Technologia ta nie tylko pozwala na uzyskanie wyrobów budowlanych o zakładanych parametrach wytrzymałościowych, ale przyczynia się również do ochrony środowiska przez wykorzystania wody z dużą ilością cząstek mineralnych i spoiwa, zwykle odprowadzanej do systemu kanalizacji zakładowej lub ogólnospławnej. Badania kruszyw lekkich produkowanych przez firmę LSA z Białegostoku pozwoliły na opracowanie wspólnie z firmą RAK-BUD technologii i receptur wytwarzania konstrukcyjnych betonów lekkich na bazie kruszywa CERTYD. Wyniki tych prac zostały dostrzeżone przez środowisko naukowe i przemysł betonów podczas konferencji Dni Betonu 2016, podczas której w finale konkursu Beton Lekki wśród 5 finalistów, 3 zespoły opracowały receptury betonów wysokowytrzymałych na bazie kruszywa CERTYD w oparciu o doświadczenia z badań prowadzonych w CTT. Prace naukowo-badawcze dotyczące modyfikacji parametrów betonów lekkich i zwykłych przez zastosowanie dodatków w postaci włókien syntetycznych i bazaltowych, zeolitu, metakalinu lub preparatów z grupy nanomateriałów prowadzone są z firmami LSA, ASTRA Technologie Betonu oraz RAK-BUD w zastosowaniu do betonów konstrukcyjnych i posadzkowych. Uzyskane wyniki pozwoliły na wdrożenie w procesie produkcji mieszanki betonowej dodatku zeolitu poprawiającego urabialność mieszanki betonowej i parametry wytrzymałościowe stwardniałego betonu. Wynikami badań zainteresowały się duże firmy rynku betonów i cementu, zwłaszcza pod kątem wdrożenia do produkcji betonów na potrzeby drogownictwa.

W Centrum Transferu Technologii rozwijane są również innowacyjne technologie materiałowe związane ze zbrojeniem elementów betonowych. Prowadzone są badania nad zastosowaniem prętów i siatek bazaltowych, szklanych oraz aramidowych do zbrojenia płyt i belek konstrukcji narażonych na działanie wody lub pól elektromagnetycznych. Testowano rozwiązania z zastosowaniem bazaltu pochodzącego od różnych producentów i o zróżnicowanych parametrach wytrzymałościowych. Na bazie tych doświadczeń zostały sformułowane wstępne wymagania i warunki stosowania tego typu zbrojenia w konstrukcjach zgodnie z aktualnymi przepisami oraz normami budowlanymi. Prace są na etapie badań wielkoskalowych, a ich wyniki będą podstawą monografii na ten temat. Pozwoli to również na przygotowanie wspólnie z firmami współpracującymi wniosków o dotacje na badania i wdrożenia.  Prowadzone w Centrum Transferu Technologii badania mają charakter innowacji, czego dowodem jest fakt realizowania podczas tych badań prac doktorskich i inżynierskich związanych np. ze wzmacnianiem konstrukcji drewnianych w obiektach zabytkowych za pomocą zbrojenia doklejanego z włókien węglowych.

Galeria:

  • Konferencja o innowacjach w budownictwie
  • Konferencja o innowacjach w budownictwie
  • Konferencja o innowacjach w budownictwie
  • Konferencja o innowacjach w budownictwie
  • Konferencja o innowacjach w budownictwie
  • Konferencja o innowacjach w budownictwie
  • Konferencja o innowacjach w budownictwie
  • Konferencja o innowacjach w budownictwie
  • Konferencja o innowacjach w budownictwie
Wydział Ochrony Zdrowia
Wydział
Ochrony Zdrowia
Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział
Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział Politechniczny
Wydział
Politechniczny
Biblioteka
Wydawnictwo
Studium Języków Obcych, WFiS
Biuro karier
Erasmus+
Centrum Transferu Technologii
Studia podyplomowe
Projekty i współpraca
Dom Studenta / Bursa Szkolna
Akademicki Związek Sportowy
AZS - Szkoła Policealna nr 4
Uniwersytet Dziecięcy
Pracownik
Media
Usługi

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki

Powrót na górę strony

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW Warszawa

Copyright © PWSZ w Suwałkach
Deklaracja dostępności

Tel.: 87 562 84 32, fax: 87 562 84 55
Adres e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij