PWSZ - Uczelnia Liderów, Orzeł Edukacji

Aktualności

Wybory na kadencję <nobr>2020-2024</nobr>

Wybory na kadencję 2020-2024

25.03.2020 r.

Wybory do Senatu PWSZ w Suwałkach.

W związku z wyborami na członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach na kadencję 2020-2024 Komisja Wyborcza informuje, że pełną procedurę wyborczą w PWSZ w Suwałkach określa załącznik do Uchwały nr 1/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach – dostępny poniżej.

Komisja przypomina, że według §3 Regulaminu wyborczego PWSZ w Suwałkach czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikom zatrudnionym w Uczelni oraz studentom, zaś bierne prawo wyborcze w przypadku kandydatów na członka Senatu  przysługuje osobie, która:

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nie była karana kara dyscyplinarną;
 5. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
 6. nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

Każdy wyborca posiadający czynne prawo wyborcze ma prawo zgłaszania kandydatów do Senatu.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się pisemnie – w postaci karty zgłoszenia, która dostępna jest na stronie Uczelni – w załącznikach poniżej – i w formie drukowanej w Biurze Rektora.

Karty zgłoszeniowe należy złożyć Komisji Wyborczej, za pośrednictwem Biura Rektora, w zaklejonej kopercie z napisem „Wybory do Senatu” w terminach określonych w harmonogramie czynności wyborczych (uchwała 9), który dostępny jest w załącznikach poniżej i na tablicach ogłoszeń Uczelni.

Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Komisja Wyborcza przypomina, że według Statutu PWSZ w Suwałkach w skład Senatu wchodzą:

 1. Rektor – jako przewodniczący
 2. dziewięciu nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora – po trzech przedstawicieli z każdego wydziału;
 3. trzech pozostałych nauczycieli akademickich – po jednym przedstawicielu z każdego wydziału;
 4. dwóch pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi;
 5. czterech przedstawicieli studentów

Terminy wyborów do Senatu, dla poszczególnych grup, dostępne są w harmonogramie czynności wyborczych.

 

 

Wydział Ochrony Zdrowia
Wydział
Ochrony Zdrowia
Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział
Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział Politechniczny
Wydział
Politechniczny
Biblioteka
Biblioteka
Wydawnictwo
Wydawnictwo
Studium Języków Obcych, WFiS
Studium Języków Obcych, WFiS
Biuro karier
Biuro karier
Erasmus+
Erasmus+
Centrum Transferu Technologii
Centrum Transferu Technologii
Studia podyplomowe
Studia podyplomowe
Projekty i współpraca
Projekty i współpraca
Dom Studenta / Bursa Szkolna
Dom Studenta / Bursa Szkolna
Akademicki Związek Sportowy
Akademicki Związek Sportowy
Akademicki Zespół Szkół
Akademicki Zespół Szkół
VII LO
VII LO
Uniwersytet Dziecięcy
Uniwersytet Dziecięcy
Pracownik
Pracownik
Media
Media
Usługi
Usługi

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki

Powrót na górę strony

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW Warszawa

Copyright © PWSZ w Suwałkach

Tel.: 87 562 84 32, fax: 87 562 84 55
Adres e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies