Wyjątkowy dzień otwarty w BAT

Dzień otwarty w augustowskim British American Tobacco, płatne praktyki, a nawet praca – wszystko to czeka na studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Suwałkach. BAT, specjalnie dla studentów PWSZ, organizuje wyjątkową wizytę studyjną, połączoną ze spotkaniami z managerami oraz praktyczną lekcją zarządzania produkcją.

Studencie!
           
Wystarczy, że do 15 lutego prześlesz swoje CV w tytule maila wpisując „PWSZ Suwałki" na adres: paulina_sadowska@bat.com, napiszesz co Cię interesuje (praktyka, staż, praca, na jakim stanowisku) oraz dokończysz zdanie: „Chcę wziąć udział w Dniu Otwartym
w BAT, bo …".
Dojazd zapewnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach. Szczegóły w Biurze Karier PWSZ (pokój 210)

 

BAT to międzynarodowe przedsiębiorstwo sprzedające swoje produkty na ponad 200 rynkach całego świata. Fabryka British American Tobacco w Augustowie to jeden
z najważniejszych zakładów produkcyjnych tej grupy na świecie. Ciągłe inwestycje w obiekty
i linie produkcyjne przysporzyły fabryce miano jednej z najnowocześniejszych w Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach podpisała
z firmą British American Tobacco porozumienie o współpracy. Dzięki temu studenci będą mogli odbywać praktyki zawodowe w nowoczesnej firmie, a pracownicy BAT - podnosić kwalifikacje zawodowe na studiach I i II stopnia (na preferencyjnych warunkach) oraz odbywać szkolenia. Współpraca obejmuje również organizację wspólnych konferencji
i szkoleń oraz prowadzenie projektów naukowo-badawczych.