Prezydium Konwentu wybrane

Przedstawiciele władz miasta i gminy, przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół, szpitali, przedstawiciele instytucji i władz Uczelni spotkały się dziś by dyskutować o planach i funkcjonowaniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach.

W Sali konferencyjnej PWSZ w Suwałkach odbyły się obrady KONWENTU, czyli organu opiniodawczo-doradczego, wspierającego Uczelnię. Na jego forum odbywa się wymiana doświadczeń i informacji, wyrażane są opinie oraz prowadzone konsultacje m. in o kierunkach rozwoju Uczelni i nawiązywaniu kontaktów z toczeniem gospodarczym.

W Prezydium Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej znaleźli się:

Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk – przewodniczący

Henryk Owsiejew, przewodniczący Rady Nadzorczej firmy Malow – zastępca przewodniczącego

Teresa Dzienuć, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – sekretarz.

 

Podczas dzisiejszych (piątek) obrad Konwent dyskutował o efektach kształcenia i nowych kierunkach, które chce uruchomić Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach: Produkcja i przetwórstwo surowców roślinnych, Turystyka i rekreacja oraz Pedagogika (II stopnia). Każda z propozycji została zaopiniowana pozytywnie.

Nie zabrakło też dyskusji o reformie oświaty i szkolnictwa wyższego, potrzebach rynku oraz planach rozwojowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach.

 

Skład Konwentu

Czesław Renkiewicz

Prezydent Miasta Suwałk

Anna Naszkiewicz

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Tadeusz Chołko

Wójt Gminy Suwałki

Adam Szałanda

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. dra Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Waldemar Kwaterski

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sejnach

Krystyna Szczypiń

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

Jan Orłowski

Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie

Joanna Woronko

Dyrektor Zespołu Szkół nr 6
w Suwałkach

Teresa Dzienuć

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

Ppłk Tomasz Smoliński

Dyrektor Aresztu Śledczego

Bogdan Wierzchowski

Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach

Anna Gryniewicz

Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

Grzegorz Goliczewski

Dyrektor Oddziału Banku PKO BP

Michał Sierzpowski wz

Przedstawiciel firmy British American Tabacco

Bogdan Sadowski

Właściciel firmy SABO

Mirosław Szyszko

Właściciel firmy Mirage, przewodniczący rady Gospodarczej
w Suwałkach

Edmund Borawski

Prezes Zarządu Mlekpol

Henryk Owsiejew

Przewodniczący rady Nadzorczej Firmy MALOW

Adam Galas

Właściciel Firmy SALAG

Teresa Kamińska

Przewodnicząca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, odział Okręgowy w Suwałkach

Anna Łozińska

Przedstawicielka firmy transportowej MEXEM

Barbara Boruta

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suwałkach

Urszula Rutkowska

Dyrektor Przedszkola nr 8
w Suwałkach

Sławomir Klimko

Konstruktor, członek Polskiej Izby Budownictwa, twórca projektu największych inwestycji w regionie m.in. fabryki forte

Żaneta Taraszkiewicz

Właścicielka salonu kosmetycznego

prof. Michał Bołtryk

Jeden z założycieli naszej uczelni, były Rektor, Profesor PWSZ
w Suwałkach,

prof. Sławomir Terlikowski

Wieloletni pracownik uczelni, Profesor PWSZ w Suwałkach

dr Marta Wiszniewska

Rektor PWSZ w Suwałkach

dr Edyta Kimera

Prorektor ds. studenckich i dydaktyki

dr Jarosław Kuczyński

Prorektor ds. promocji i rozwoju

dr Piotr Kowalczuk

Dziekan Wydziału Humanistyczno – Ekonomicznego

dr inż. Wiktor Jakubowski

Dziekan Wydziału Politechnicznego

dr Andrzej Sęk

Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia

dr Agata Wądołowska

Kanclerz