Między Niemnem a Rospudą – konferencja naukowa w Bakałarzewie

 

O dziejach gospodarczych pomiędzy Niemnem a Rospudą dyskutowano w niedzielę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakałarzewie. III Konferencja Historyczna to głównie inicjatywa dra Tomasza Naruszewicza, wójta gminy Bakałarzewo, a jednocześnie wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach (prowadzi zajęcia m. in. z historii bezpieczeństwa wewnętrznego oraz historii Anglii i USA).

Wśród prelegentów znaleźli się między innymi: dr Maciej Ambrosiewicz (prezes Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego i wykładowca PWSZ), mgr Tadeusz Radziwonowicz (dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach), dr Ewa Rogalewska (IPN Białystok), czy dr hab. (Józef Maroszek, Uniwersytet w Białymstoku). Wśród zaproszonych na konferencję gości znaleźli się natomiast: dr Marta Wiszniewska, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach oraz dr Edyta Kimera, prorektor Uczelni.

Naukowcy dyskutowali między innymi o: gospodarce miejskiej okolicznych miejscowości w XVI – XVIII w., skutkach Wielkiej Wojny na terenie guberni suwalskiej, działalności gospodarczej kamedułów Eremu Wyspy Wigierskiej, czy przemycie przez polsko-niemiecką granicę w latach 30-tych.

Organizatorami konferencji były: Białostockie Towarzystwo Naukowe, Archiwum Państwowe w Suwałkach, Ekologiczne Stowarzyszenie Gmin „Rospuda", Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie.