Jedni z dziesięciu

10 zespołów, wyjątkowa oprawa i mnóstwo pytań o rolę i zadania samorządu lokalnego. Aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach stała się w ostatni piątek (10 marca) areną zmagań młodych suwalczan. Reprezentanci niemal wszystkich suwalskich szkół ponadgimnazjalnych rywalizowali w konkursie wzorowanym na popularnym programie „Jeden z dziesięciu". Była zatem aparatura wprost ze studia telewizyjnego, setki, trudnych pytań oraz prowadzący – Piotr Wasilewski (przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki, czyli głównego organizatora zmagań).

Dwuosobowe zespoły musiały między innymi znać liczbę radnych Rady Miejskiej, wiedzieć
z jakich źródeł samorząd czerpie pieniądze, czym jest subsydiarność lub kto w mieście posiada inicjatywę uchwałodawczą.

Zwycięzcą konkursu okazała się jedyna para reprezentująca dwie, różne szkoły:
- Izabela Borkowska (III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach)
i Mateusz Juszkiewicz (I LO im. M. Konopnickiej w Suwałkach)
.

Miejsca na podium uzupełnili:

- Paulina Daniłowicz i Aleksandra Daniłowicz (I LO im. M. Konopnickiej w Suwałkach)
II miejsce

- Piotr Sokół oraz Bartosz Staśkiewicz (Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach). III miejsce

Nie zwycięstwo było tu jednak najważniejsze, a zaszczepienie w młodych ludziach chęci zainteresowania się samorządem lokalnym oraz swoim najbliższym, politycznym środowiskiem. Na najlepszych „młodych samorządowców czekały nagrody ufundowane przez władze miasta, poseł Bożenę Kamińską oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Suwałkach, która zmagania uczniów objęła honorowym patronatem.