dr n. o zdr. Małgorzata Andryszczyk

            Niezmiernie miło jest nam poinformować, że Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku nadała stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu mgr Małgorzacie Andryszczyk – wykładowcy, a jednocześnie Prodziekan Wydziału Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach.

        Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ewaluacja postaw prozdrowotnych studentów wybranych uczelni z Suwałk, Grodna i Lwowa w świetle działań Programu Prozdrowotnego realizowanego w latach 2013-2016". Promotorem pracy była dr hab. Ewa Kleszczewska.

SERDECZNE GRATULACJE