Debata o przyszłości PWSZ-ów

O przyszłości szkolnictwa wyższego, a przede wszystkim szansach i możliwościach rozwoju uczelni zawodowych debatowali rektorzy niemal wszystkich Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce. Suwalską Uczelnię reprezentowały: dr Marta Wiszniewska, rektor PWSZ w Suwałkach oraz dr Edyta Kimera, prorektor ds. studenckich i dydaktyki.

Wszystko za sprawą odbywającego się w Krośnie XXVI Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ). W obradach uczestniczył m. in. Wicepremier Jarosław Gowin. Nie brakowało sesji plenarnych (poświęconych przede wszystkim wypracowaniu listy problemów, jakie przed uczelniami stawia obecny rynek pracy i edukacji), dzielenia się sukcesami, ale również wspólnymi problemami i sprawdzonymi sposobami ich przezwyciężania.  Rektorzy dyskutowali również o rozwiązaniach proponowanych dla PWSZ-ów, które mają się znaleźć w nowej Ustawie o szkolnictwie wyższym. Warto dodać, że wiele z tych propozycji, wpisuje się w oczekiwania środowiska akademickiego publicznych szkół zawodowych, a nawet niekiedy te oczekiwania wyprzedza. Najistotniejszym z proponowanych zapisów jest likwidacja minimów kadrowych w obecnej postaci.