Nasza Biblioteka oferuje swoim użytkownikom księgozbiór dydaktyczny i naukowy z wielu dziedzin wiedzy, przede wszystkim tych, które reprezentowane są na naszej Uczelni tj. z zakresu: ekonomii, finansów i rachunkowości, rolnictwa, transportu, zarządzania i inżynierii produkcji, budownictwa, architektury, pedagogiki, filologii angielskiej i rosyjskiej, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz medycyny i nauk pokrewnych.

Zbiory Biblioteki PWSZ liczą blisko 70 000 materiałów bibliotecznych.

Oprócz literatury naukowo-dydaktycznej Biblioteka posiada również w swych zbiorach:

  • literaturę piękną polską i zagraniczną;
  • 8 545 Norm Polskich z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy, budownictwa, inżynierii i techniki, medycyny, przemysłu i rolnictwa (z lat 1998-2012);
  • Rekomendacje Techniczne;
  • 108 tytułów czasopism bieżących

Podstawowym źródłem nabywania zbiorów jest zakup, prenumerata wydawnictw ciągłych, dary oraz wymiana z krajowymi i zagranicznymi instytucjami.